Samtalsterapi

Gestaltterapin är en humanistisk psykoterapiform som vilar på existentiell grund, och som ser relationen och dialogen som läkande i sig. Mötet, kontakten, upplevelsen av situationen här och nu, medvetenhet och ansvar är de centrala hörnstenarna.

Gestalt betyder helhet och terapin bygger på en stark tro på det meningsfulla att se till hela människan; kropp, känslor, själ och tankar.

En gestaltterapeut betonar kvaliteter som empati, genuinitet och respekt och strävar efter att etablera en autentisk verklig relation. Mötet mellan terapeut och klient är ett proffessionellt och mellanmänskligt möte mellan två personer som delar erfarenheten av att vara en människa i världen. 

Målet med gestaltterapi är att du genom ökad medvetenhet och uppmärksamhet i nuet, stärker ditt självstöd. Din känsla för ditt autentiska jag kan ge dig fler valmöjligheter och stretcha dina gränser – privat, personligt, relationellt, likaväl som proffessionellt.

Hur går det till?

Sessionerna varar ca 60 min. och är inriktade på att ge ökad medveten närvaro med bas i den fysiska upplevelsen. Tanken är att du i samspel med terapeuten kan se mönster i ditt beteende och att du får stöd i att acceptera dig själv på djupet.

I terapin sitter vi oftast mittemot varandra och samtalar. Vi arbetar även med ett praktisk utforskande som passar dig, (tex visualiseringar, bild och rörelse) när det verbala språket inte räcker som uttryck. 

Kanske kämpar du med depression, ångest, oro, beslutsvånda, scenskräck, överdriven självkritik, konflikträdsla, blyghet, relationsproblem, skam, livskriser etc, som något som ska bort. Första steget till förändring är medvetenhet och acceptans. När vi med stöd stannar upp och möter våra svåra, smärtsamma och förvirrande känslor i nuet kommer vi ofta vidare.

-

Om mig

Förutom med Gestaltterapi arbetar jag med teater som skådespelare och regissör. Jag mötte Gestaltterapin på en skådespelarkurs i autentiskt skådespeleri och förstod då vad jag längtat efter med teaterarbetet.

Jag såg den starka kopplingen mellan mitt intresse för improvisation och det fördjupade arbetet med autentiskt uttryck och skapade min egen arbetsmetod IMPROGESTALT. Gestalt har med åren blivit en naturlig och avgörande del av mitt sätt att arbeta och leva.

Med hjälp av Gestaltmetoden och de människor jag mött genom arbetet har jag inspirerats att söka kontakt, tillhörighet och meningsfulla sammanhang. Att möjliggöra såna sammanhang har blivit del av mitt meningsskapande.

Jag är utbildad på Gestalt Institute of Scandinavia och är auktoriserad genom SAG (Svenska Auktoriserade Gestaltterapeuter). Jag går regelbundet i handledning och arbetar på både svenska och engelska.

Om du har några frågor eller vill boka in ett första möte, är du varmt välkommen att kontakta mig.

Läs mer om gestaltterapi

www.gestaltterapeuterna.se

www.gestaltakademin.se

www.gestaltinformation.se

Aktuella seminarium och kurser

Besök Co-act på Facebook för mer information!

SPECT Scenkonst