Scenkonst

Scenkonst berättar om människor för människor i samma rum. För mig är det angeläget och roligt att skapa föreställningar som så mycket det går förhöjer känslan att vi delar en konstnärlig upplevelse samtidigt som den blir till. Vi är där tillsammans.

Jag vill skapa livfulla, ständigt föränderliga, teaterhändelser som skapar rum för meningsfull gemenskap. Detta kräver ett sceniskt hantverk, kombinerat med improvisatorisk leklust som behöver form för att hållas vid liv. Jag vill med mitt arbete understryka och påminna om att skådespelarna behöver improvisera fram sin närvaro, våga släppa kontrollen, masken, och vara beredda att stå med sin sårbarhet, naken, för att uppnå kontakt. Jag känner stor respekt och ömhet för skådespelare som har detta mod.

Min bakgrund

När jag var 19 år hade jag en upplevelse som förändrade mitt liv, sådär som på film. Jag hamnade på en lång och intensiv kurs i Theatre Games, Viola Spolins improvisationsmetod, med Andrew Harmon, amerikansk regissör/improvisations coach. En helt ny och okänd verklighet öppnades och jag kände att jag trots min stora rädsla hörde hemma där.

Efter utbildningen till skådespelare i London arbetade jag som frilansskådespelare i ca 6 år. Jag hade roligt och lärde mig massor. Efter en längre tid hemma med tre barn insåg jag att skådespeleriet inte var helt rätt för mig. Jag ville påverka mer och längtade efter improvisationen; öppenheten, kontakten och spänningen. Där kunde jag komma ur min självkritiska utifrånblick som gör det svårt att skapa liv på scen.

Jag gick vidare och utbildade mig till regissör på Malmö Teaterhögskola. Jag hade just upptäckt Gestaltterapin och vad den kunde göra för skådespeleriet och utforskade detta i min utbildning. Efter en livskris beslutade jag mig för att gå en Gestaltutbildning och fick massor av ny erfarenhet om mig själv, mina relationer och mitt ledarskap. Jag kunde knyta ihop Gestalmetoden med improvisationen och utforma min metod IMPROGESTALT.

SPECT Scenkonst

2012 startade jag med en grupp kollegor teatergruppen SPECT. scenkonst www.spectscenkonst.se som började som ett träningsforum för att utforska och utveckla metoden IMPROGESTALT. Vi arbetade med improvisation, med och utan text, rörelse och terapeutisk gruppprocess. Vi bestämde oss ganska snabbt för att gruppen skulle skapa en delvis improviserad scenkonst med manus.

En av de bärande tankarna är att skådespelarna inte låtsas vara rollen och väntar sig att publiken ska tro det. Formen leker med överenskommelsen mellan publik och scen att kliva in i teaterns magiska ”som om” tillsammans.

Tidigare föreställningar

 

 

IMPROGESTALT

”In the beginner’s mind there are lots of possibilities, in the expert’s mind only a few.” (S.Suzuki, 1969)

IMPROGESTALT® är en arbetsmetod som vuxit fram genom mitt teaterarbete, undervisning i improvisation och utbildningen i Gestaltmetod, där den röda tråden för mig är att våga vara i ovisshet och att sluta kontrollera för att nå en större livskänsla och frihet.

Det fördjupat personliga arbetet skapar förutsättningar för större frihet och en mer autentisk närvaro. Gestaltarbetet betonar relation och tränar gruppen i rak och ärlig kommunikation för att skapa tillit i gruppen och därmed ett modigare och bredare spektrum i det sceniska uttrycket. Att skapa medvetenhet om prestationsångest och rädslor leder till ökad självmedkänsla och acceptans.

Gruppen tränar på att våga improvisera utan att försöka underhålla. Hur lite behöver man “spela” eller planera sin sceniska gestaltning?

Vi utforskar, med texten som bas, vad som faktiskt händer i nuet; om man kan vinna kontakt, närvaro och direkthet genom att ta bort säkerhetsramar som scenerier, analys och karaktärsarbete. Strävan är direkt närvaro genom kontakt med medspelare, publik och text.


Kompetensutveckling för scenkonst

Med metoden IMPROGESTALT utvecklas det sceniska, personliga uttrycket och skapar en ökad spelglädje. Metoden utforskar med hjälp av improvisationer och fördjupad reflektion inspirerad av Gestaltmetod, en ökad scenisk frihet för scenkonstnärer. Jag har lett kurser för tex Malmö Opera, Teatercentrum Syd och Kulturkraft Syd.

”The noble art of Losing Face
may one day save the Human Race
and turn into eternal merit
what weaker minds would call disgrace.”

Piet Hein

 

Dokumentationsfilm av ett repetitionsarbete med SPECT. scenkonst

 

Gunnar utan filter, Bob Hansson, 2016

 

KRYA -när livet ger dig citroner, Stina Sturesson Svansjö, 2017


 

Aktuella seminarium och kurser

Besök Co-act på Facebook för mer information!

SPECT Scenkonst